Błąd systemowy Xbox E200 [Napraw]

Błąd systemowy Xbox E200 [Napraw]

W tym artykule pokażemy, jak naprawić błąd systemowy E200 na konsoli Xbox . Zwykle ten błąd występuje, gdy konsola Xbox próbuje zainstalować najnowszą aktualizację systemu operacyjnego konsoli. Jeśli aktualizacja systemu zostanie przerwana z powodu utraty zasilania lub problemów z siecią, może wystąpić ten błąd.

Błąd systemowy Xbox E200 [Napraw]

Napraw błąd systemowy Xbox E200

Użyj następujących poprawek, aby naprawić błąd systemowy E200 na konsoli Xbox:

 1. Włącz i wyłącz swoją konsolę Xbox
 2. Wykonuj aktualizacje systemu w trybie offline
 3. Zresetuj konsolę do ustawień fabrycznych

Zaczynajmy.

1] Włącz i wyłącz konsolę Xbox

Włączenie i włączenie zasilania konsoli Xbox może rozwiązać kilka problemów, ponieważ ta czynność usunie wszelkie tymczasowe usterki, które mogą być przyczyną błędu. Aby wyłączyć i ponownie włączyć konsolę Xbox, wykonaj następujące kroki:

Wyłącz i wyłącz konsolę Xbox
 • Wyłącz konsolę, przytrzymując przycisk Xbox na konsoli przez 5–10 sekund.
 • Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.
 • Odczekaj kilka sekund, następnie podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie.
 • Naciśnij ponownie przycisk Xbox, aby włączyć konsolę Xbox One.

2] Wykonaj aktualizacje systemu w trybie offline.

Aktualizacja systemu offline

Jeśli resetowanie nie zadziała, pobierz plik OSU1 ze strony pomocy technicznej Xbox na dysk flash USB. OSU1 nie wykorzystuje połączenia internetowego do pobierania aktualizacji, eliminując wszelkie problemy spowodowane niestabilnymi lub wolnymi połączeniami internetowymi. Sugerujemy aktualizację konsoli Xbox w trybie offline przy użyciu Aktualizacji systemu Xbox w trybie offline.

3] Zresetuj konsolę do ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych konsoli Xbox może również pomóc w naprawieniu tego kodu błędu. Wykonaj czynności wymienione poniżej, aby przywrócić ustawienia fabryczne konsoli Xbox:

Zresetuj konsolę Xbox
 • Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik.
 • Wybierz opcję Profil i system > Ustawienia > System > Informacje o konsoli .
 • Wybierz Resetuj konsolę .
 • Na Zresetuj ekran konsoli.
 • Wybierz Resetuj i zachowaj moje gry i aplikacje .

Spowoduje to zresetowanie konsoli bez usuwania danych. Po zresetowaniu konsoli problem powinien zostać rozwiązany.

Otóż ​​to.

Jaki jest kod błędu E200?

Kod błędu E200 to błąd systemowy, który może wystąpić na konsolach Xbox, często uniemożliwiając ich prawidłowe uruchomienie. Zwykle towarzyszy mu komunikat „Coś poszło nie tak”. Ten kod błędu może wystąpić z powodu niekompletnych lub przerwanych aktualizacji systemu, uszkodzonych plików systemowych, wahań zasilania, niestabilnego Internetu itp.

Jak wykonać twardy reset Xbox One?

Możesz wykonać twardy reset konsoli Xbox One, wyłączając konsolę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wymusić wyłączenie konsoli. Teraz odłącz kabel zasilający i poczekaj kilka sekund, najlepiej od 30 do 45 sekund. Teraz podłącz kabel zasilający i włącz konsolę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *