Spis treści programu Word nie aktualizuje się [Poprawka] 

Spis treści programu Word nie aktualizuje się [Poprawka] 

Czy spis treści w dokumencie programu Word nie jest aktualizowany ? Jeśli tak, trafiłeś na właściwą stronę. Tutaj pokażemy Ci, co zrobić, gdy nie można zaktualizować w programie Word.

Spis treści programu Word nie jest aktualizowany

Dlaczego spis treści programu Word nie jest aktualizowany?

Ponieważ spis treści jest polem, a nie zwykłym tekstem, nie jest on automatycznie aktualizowany przez program Word. Należy go ręcznie zaktualizować za pomocą funkcji tabeli aktualizacji programu Word. Może istnieć wiele powodów, dla których spis treści nie aktualizuje się automatycznie. Przyczyny te obejmują nieprawidłowe style formatowania, uszkodzone elementy w dokumencie i używanie nieaktualnej wersji programu Word.

Napraw brak aktualizacji spisu treści programu Word

Jeśli spis treści nie jest aktualizowany w programie Microsoft Word, możesz skorzystać z poniższych sugestii:

 1. Zaktualizuj spis treści za pomocą skrótu lub dedykowanej opcji.
 2. Sprawdź styl zastosowany w nagłówkach i podtytułach.
 3. Włącz funkcję Aktualizuj pola przed drukowaniem.
 4. Upewnij się, że dokument nie jest uszkodzony.
 5. Zaktualizuj Microsoft Word.
 6. Utwórz ponownie spis treści.

1] Zaktualizuj spis treści za pomocą skrótu lub dedykowanej opcji

Jak wspomniano wcześniej, program Microsoft Word nie aktualizuje spisu treści automatycznie podczas pisania. Załóżmy jednak, że dokonałeś modyfikacji w strukturze dokumentu i musisz zaktualizować spis treści. W takim przypadku możesz zaktualizować spis treści za pomocą skrótu lub dedykowanej opcji ze wstążki.

Używanie klawisza skrótu:

Aby użyć klawisza skrótu, wykonaj następujące kroki:

 • Najpierw kliknij dowolne miejsce w spisie treści.
 • Teraz naciśnij klawisz F9 na klawiaturze.
 • W oknie dialogowym Aktualizuj spis treści wybierz opcję Aktualizuj tylko numery stron lub Aktualizuj cały spis .
 • Na koniec naciśnij przycisk OK, aby zaktualizować tabelę.

Korzystanie z karty Referencje:

Aby zaktualizować spis treści , możesz także użyć dedykowanego przycisku Aktualizuj tabelę na karcie Odwołania na wstążce.

Sprawdź, czy możesz zaktualizować spis treści w swoim dokumencie, korzystając z jednej z powyższych metod.

2] Sprawdź styl zastosowany w nagłówkach i podtytułach

Być może przyczyną nieprawidłowego formatowania nagłówków i podtytułów zastosowanych w spisie treści jest jego aktualizacja. Dlatego należy zidentyfikować nagłówki i podtytuły w tabeli i odpowiednio je sformatować. Upewnij się także, że style użyte w tabeli są prawidłowo zdefiniowane.

Aby poprawnie sformatować style, wystarczy trzykrotnie kliknąć akapit o prawidłowym formacie w spisie treści. Następnie naciśnij klawisz skrótu Ctrl+Shift+C, aby skopiować formatowanie z tekstu. Następnie kliknij trzykrotnie niewłaściwy akapit i naciśnij Ctrl+Shift+V, aby wkleić skopiowany poprawny styl formatowania do wybranego akapitu. Możesz teraz zaktualizować tabelę za pomocą metody (1) i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

3] Włącz funkcję Aktualizuj pola przed drukowaniem

Aby mieć pewność, że nie przeoczysz aktualizacji spisu treści przed drukowaniem, skonfiguruj program Word tak, aby automatycznie aktualizował pola przed drukowaniem. Oto jak:

 • Najpierw przejdź do menu Plik w programie Word i wybierz Opcje .
 • Teraz przejdź do zakładki Wyświetlacz .
 • Następnie w sekcji Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Aktualizuj pola przed drukowaniem .
 • Następnie naciśnij przycisk OK , aby zapisać zmiany.

4] Upewnij się, że dokument nie jest uszkodzony

Być może masz do czynienia z tym problemem z powodu uszkodzenia dokumentu. Dlatego upewnij się, że dokument nie jest uszkodzony.

Możesz otworzyć inną instancję programu Word i ponownie zaimportować problematyczny dokument. Robiąc to, możesz skorzystać z funkcji Otwórz i napraw i pozwolić programowi Word naprawić uszkodzony dokument. Po otwarciu dokumentu wprowadź wymagane modyfikacje i sprawdź, czy spis treści jest aktualizowany, czy nie.

5] Zaktualizuj Microsoft Word

Zaktualizuj Microsoft Office 365

Prawdopodobnie wystąpią problemy w programie Word, jeśli nie zaktualizowałeś go do najnowszej wersji. Zaktualizuj więc program Microsoft Word i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

6] Odtwórz spis treści

Ostatnim sposobem rozwiązania problemu jest ponowne utworzenie spisu treści w dokumencie programu Word. Możesz najpierw usunąć tabelę, zaznaczając ją i naciskając przycisk Usuń. Następnie wstaw nowy spis treści i miejmy nadzieję, że problem zostanie teraz rozwiązany.

Dlaczego mój spis treści nie wyświetla nagłówków?

Pole Spis treści jest skonfigurowane do wyświetlania określonego zestawu stylów. Jeśli spis treści nie wyświetla wszystkich nagłówków w dokumencie programu Word, prawdopodobnie używane style nagłówków nie są zdefiniowane dla spisu treści. W takim przypadku możesz zmodyfikować pole spisu treści, aby używać zakresu poziomów konspektu, a nie zakresu stylów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *