Jak wyeksportować dokument Microsoft Word jako plik PDF

Jak wyeksportować dokument Microsoft Word jako plik PDF
Eksportuj słowo do pliku PDF Polecane

Czy masz dokument programu Microsoft Word, który chcesz wyeksportować jako plik w formacie dokumentu przenośnego (PDF)? Oto cztery sposoby eksportowania lub konwertowania dokumentu programu Word do formatu PDF.

Jak przekonwertować dokument Word na format PDF w programie Microsoft Word

Możesz wyeksportować dokument Microsoft Word bezpośrednio z programu Word, korzystając z poniższych funkcji Eksportuj lub Zapisz jako .

Korzystanie z eksportu

Otwórz na swoim urządzeniu dokument Word, który chcesz wyeksportować do formatu PDF. Kliknij Plik w lewym górnym rogu.

Kliknięcie opcji Plik w menu wstążki programu Word.

Przejdź do Eksportuj na pasku bocznym, kliknij Utwórz dokument PDF/XPS, a następnie przycisk Utwórz PDF/XPS .

Wybór eksportu i utworzenia dokumentu PDF/XPS.

Wpisz nazwę pliku PDF, wybierz folder zapisu, a następnie kliknij Publikuj .

Eksportowanie pliku jako PDF z Worda.

Korzystanie z opcji Zapisz jako

Otwórz lub utwórz dokument programu Word, który chcesz wyeksportować do formatu PDF. Kliknij Plik w lewym górnym rogu menu wstążki. Przejdź do zakładki Zapisz jako lub Zapisz kopię i wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik PDF.

Używając

Kliknij menu rozwijane typów plików, a następnie wybierz opcję PDF (*.pdf) .

Zapisywanie dokumentu w formacie PDF z programu Word.

Wpisz nazwę pliku. Jeśli chcesz edytować autora, dodać tag lub określić menedżera, możesz to zrobić poniżej.

Dodanie szczegółów dokumentu do zapisania w formacie PDF.

Kliknij Zapisz , aby wyeksportować plik.

Jak wyeksportować dokument programu Word jako plik PDF w Dokumentach Google

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać dowolne dokumenty programu Word w formacie PDF za pomocą Dokumentów Google, z których można korzystać bezpłatnie na koncie Google.

Przejdź do Dokumentów Google w przeglądarce internetowej na swoim urządzeniu.

Kliknij kolorowy znak + w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Naciśnij przycisk

Kliknij Plik -> Otwórz w lewym górnym rogu.

Otwieranie pliku w Dokumentach Google.

Przejdź do zakładki Prześlij i kliknij Przeglądaj . Możesz także przeciągnąć dokument programu Word z Eksploratora plików na ekran Otwórz plik .

Przeglądam, aby przesłać nowy plik do Dokumentów Google.

Poszukaj dokumentu Word i kliknij Otwórz . Poczekaj, aż przesyłanie pliku zakończy się.

Kliknij Plik -> Pobierz i wybierz Dokument PDF (.pdf) z zagnieżdżonego menu. Poczekaj na zakończenie pobierania.

Kliknij

Jak przekonwertować dokument Word na format PDF za pomocą programu LibreOffice Writer

LibreOffice to oprogramowanie typu open source, które ma odpowiednik w programie Word, LibreOffice Writer. Zainstaluj go i wykonaj poniższe kroki, aby użyć LibreOffice do konwersji dokumentu Word na format PDF.

Uruchom LibreOffice Writer na swoim urządzeniu. Kliknij Plik -> Otwórz . Znajdź dokument programu Word, który chcesz wyeksportować, zaznacz go, a następnie kliknij Otwórz .

Kliknij Plik -> Eksportuj jako i kliknij Eksportuj jako PDF .

Kliknięcie opcji Eksportuj jako PDF w LibreOffice.

W oknie dialogowym Opcje PDF kliknij opcję Eksportuj . Możesz zdecydować się na przekształcenie wybranych stron dokumentu w plik PDF, korzystając z pola Strony .

Naciśnięcie przycisku Eksportuj w LibreOffice.

Jeśli chcesz chronić wynikowy plik PDF, przejdź do karty Bezpieczeństwo i kliknij Ustaw hasła .

Kliknięcie

Ustaw i potwierdź hasła otwarcia i uprawnień, a następnie kliknij OK .

Potwierdź, że hasła zostały zastosowane i kliknij Eksportuj . Wybierz miejsce zapisania pliku PDF i naciśnij Zapisz .

Często Zadawane Pytania

Z jakich bezpłatnych narzędzi online do konwersji Word na PDF mogę skorzystać?

Pamiętaj, że musisz chcieć przesłać dokumenty, które chcesz przekonwertować na te narzędzia internetowe.
Należy pamiętać, że w niektórych witrynach internetowych obowiązują ograniczenia dotyczące rozmiaru pliku i liczby konwersji dokumentu programu Word do formatu PDF. Aby uzyskać nieograniczoną liczbę konwersji, najlepiej skorzystać z programu Microsoft Word, Dokumentów Google lub LibreOffice Writer.

Jak edytować metadane pliku PDF lub dodać hasło po przekonwertowaniu go z dokumentu programu Word?

Jeśli chcesz zmodyfikować autora, tagi i metadane tytułu po konwersji Word na PDF, użyj narzędzia online, takiego jak Sedja, PDF Candy lub 2PDF. Aby uzyskać bardziej zaawansowaną edycję, np. zmianę czcionek, wypróbuj program taki jak Filestar.
Wypróbuj PDF2Go, iLovePDF lub Smallpdf, jeśli chcesz dodać hasło do swojego pliku PDF. Jeśli masz płatną subskrypcję programu Adobe Acrobat, istnieje już opcja dodania hasła do plików PDF. Możesz także usunąć hasło z pliku PDF za pomocą różnych narzędzi.

Źródło obrazu: Pexels , Flaticon , Flaticon , Flaticon . Wszystkie zrzuty ekranu wykonała Alexandra Arici.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *