Napraw kod błędu aplikacji Microsoft Teams caa7000c i caa7000a

Napraw kod błędu aplikacji Microsoft Teams caa7000c i caa7000a

Microsoft Teams to niezwykle przydatne narzędzie do współpracy i komunikacji w pracy i szkole. Ale nic nie zakłóca produktywności szybciej niż frustrujące kody błędów ! Dwa najczęstsze błędy Teams to caa7000c i caa7000a.

Jednak te kody często można naprawić, wykonując kilka prostych kroków rozwiązywania problemów.

Co powoduje kod błędu caa7000c?

Źródło zdjęcia: Ashkan Forouzani/Unsplash

Błąd caa7000c wskazuje, że aplikacja komputerowa Teams nie może poprawnie połączyć się z serwerami Microsoft. Prawdopodobnie występują uszkodzone dane w pamięci podręcznej, które blokują zespołom dostęp do Twojego konta . Wyczyszczenie tej pamięci podręcznej zwykle rozwiązuje problem od razu.

Oto niektóre potencjalne przyczyny pojawienia się błędu caa7000c:

 • Nieaktualna aplikacja komputerowa Teams — upewnij się, że zainstalowałeś najnowsze aktualizacje.
 • Konflikt z innym oprogramowaniem — programy antywirusowe lub zapory sieciowe mogą czasami zakłócać działanie aplikacji Teams.
 • Problemy z łącznością – Teams korzysta ze stabilnego połączenia internetowego. Zerwanie połączenia może zakłócić działanie usługi.
 • Problemy z pamięcią masową — pełny dysk twardy lub zbyt wiele plików w folderach pamięci podręcznej aplikacji Teams.
 • Problemy z kontem — zmiany hasła, wygasłe licencje lub błędy uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Jak rozwiązać problem i naprawić kod błędu Microsoft Teams caa7000c

Źródło obrazu: Freepik

Jeśli napotkasz caa7000c w aplikacji komputerowej Teams, wypróbuj poniższe kroki rozwiązywania problemów:

Metoda nr 1 – Wyczyść pamięć podręczną

Wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji Teams zmusza aplikację do odbudowania niezbędnych plików połączeń od podstaw. Uszkodzone dane w pamięci podręcznej są najczęstszą przyczyną błędów caa7000c.

Oto jak wyczyścić pamięć podręczną Teams:

 1. Zamknij całkowicie aplikację komputerową Teams.
 2. Otwórz Eksplorator plików i w ścieżce pliku wpisz „%appdata%\Microsoft\Teams”.
 3. Usuń wszystkie pliki i foldery z następujących lokalizacji pamięci podręcznej:
  • %appdata%\Microsoft\Teams\pamięć podręczna aplikacji\cache
  • %appdata%\Microsoft\Teams\blob_storage
  • %appdata%\Microsoft\Teams\Cache
  • %appdata%\Microsoft\Teams\databases
  • %appdata%\Microsoft\Teams\GPUcache
  • %appdata%\Microsoft\Teams\IndexedDB
  • %appdata%\Microsoft\Teams\Local Storage
  • %appdata%\Microsoft\Teams\tmp
 4. Zrestartuj swój komputer.
 5. Otwórz ponownie aplikację Teams i sprawdź, czy caa7000c zniknął.

Spowoduje to usunięcie starych danych z pamięci podręcznej, dzięki czemu zespoły będą mogły odbudować nowe pliki połączeń. W większości przypadków pozwala to szybko rozwiązać błędy caa7000c.

Metoda nr 2 – Uruchom ponownie klienta MS Teams

Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej nie rozwiąże problemu caa7000c, spróbuj ponownie uruchomić aplikację komputerową Teams. Proste ponowne uruchomienie może usunąć wszelkie tymczasowe usterki powodujące problemy z łącznością.

Aby ponownie uruchomić Teams:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Teams na pasku zadań.
 2. Wybierz „Zamknij Teams”, aby całkowicie zamknąć aplikację.
 3. Otwórz ponownie aplikację Teams i zaloguj się. Błąd może zniknąć po ponownym uruchomieniu.

Metoda nr 3 – Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację Teams

W przypadku bardzo uporczywych błędów caa7000c może być konieczne odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji Teams. Spowoduje to całkowite zresetowanie aplikacji i wymuszenie utworzenia nowych plików pamięci podręcznej.

Wykonaj poniższe kroki, aby ponownie zainstalować aplikację Teams:

 1. Odinstaluj Teams za pomocą Panelu sterowania.
 2. Zrestartuj swój komputer.
 3. Pobierz najnowszy instalator aplikacji Teams od firmy Microsoft.
 4. Wykonaj kroki instalacji.
 5. Zaloguj się do Teams i sprawdź, czy pojawi się caa7000c.

Nie zawsze jest to konieczne, ale może pomóc, jeśli inne poprawki nie działają. Pamiętaj tylko, aby najpierw wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych plików Teams!

Co wyzwala kod błędu caa7000A?

Błąd caa7000a dotyczy również problemów z łącznością z serwerami Microsoft . Ale chociaż caa7000c wskazuje na problemy z pamięcią podręczną, caa7000a jest zwykle powiązany z konfliktami kont, sieci lub komputerów.

Niektóre potencjalne przyczyny obejmują:

 • Zapora ogniowa/oprogramowanie antywirusowe blokujące Zespoły
 • Ustawienia serwera proxy zakłócające łączność
 • Korzystanie z kont osobistych i służbowych na tym samym komputerze
 • Zalogowano się na wiele kont, co powoduje zamieszanie
 • Nieaktualna instalacja systemu Windows
 • Uszkodzony profil użytkownika systemu Windows
 • Zawodne połączenie internetowe

Rozwiązywanie problemów i naprawianie kodu błędu caa7000a w aplikacji Microsoft Teams

Źródło zdjęcia: Headway/Unsplash

Caa7000a może być nieco trudniejszy do zlokalizowania niż błędy caa7000c. Wypróbuj poniższe kroki, aby rozwiązać problem:

Metoda nr 1 – Czyszczenie i usuwanie danych z pamięci podręcznej zespołów MS

Jak zawsze zacznij od wyczyszczenia pamięci podręcznej aplikacji Teams, wykonując czynności opisane powyżej. Chociaż nie jest to bezpośrednia przyczyna caa7000a, opróżnienie pamięci podręcznej zapewnia aplikacji Teams nowy początek.

Metoda nr 2 – Sprawdź sieć i zaporę sieciową

Ponieważ caa7000a dotyczy łączności:

 • Spróbuj zmienić sieć lub tymczasowo wyłączyć zapory sieciowe/VPN. To izoluje, jeśli przeszkadzają.
 • Sprawdź szybkość i niezawodność swojego Internetu. W razie potrzeby zrestartuj routery i modemy.
 • Dostosuj ustawienia serwera proxy lub, jeśli to możliwe, przełącz się na połączenia bezpośrednie.
 • W razie potrzeby zezwól aplikacji Teams na korzystanie z zapory sieciowej i aplikacji antywirusowych.

Sprawdź, czy jakiekolwiek poprawki sieciowe rozwiązują problem.

Metoda nr 3 – Zmień komputer

Spróbuj zalogować się na problematyczne konto z innego urządzenia z systemem Windows, jeśli jest dostępne. Sprawdza to, czy problem wynika z profilu użytkownika lub komputera.

Jeśli błąd dotyczy konta, problem jest powiązany z indywidualnym użytkownikiem lub licencją. Jeśli jednak aplikacja Teams działa prawidłowo na innym komputerze , prawdopodobnie ustawienia Twojego urządzenia powodują błąd caa7000a.

Metoda nr 4 – Zaktualizuj system Windows

Upewnij się, że system Windows jest w pełni zaktualizowany na komputerze, którego dotyczy problem. Przestarzałe systemy operacyjne mogą zakłócać łączność w aplikacji Teams.

Przejdź do Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia, aby sprawdzić oczekujące aktualizacje systemu Windows. Zainstaluj wszelkie dostępne poprawki i uaktualnienia. Po aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie.

Metoda nr 5 – Utwórz nowy profil użytkownika

Jeśli inni użytkownicy nie otrzymają caa7000a na tym samym komputerze z systemem Windows, spróbuj utworzyć nowy profil użytkownika dla konta, którego dotyczy problem.

Uszkodzone profile systemu Windows czasami powodują konflikty z aplikacją Teams. Przywrócenie czystego profilu powinno rozwiązać ten problem.

Aby utworzyć nowy profil użytkownika systemu Windows:

 1. Przejdź do Start > Ustawienia > Konta > Rodzina i inni użytkownicy
 2. Wybierz „Dodaj kogoś innego do tego komputera”
 3. Kliknij „Nie mam danych logowania tej osoby”
 4. Wybierz „Dodaj użytkownika bez konta Microsoft”
 5. Utwórz nowe konto użytkownika lokalnego z uprawnieniami administratora
 6. Zaloguj się na to konto i przetestuj Teams pod kątem błędów caa7000a.

Jeśli nowy działa poprawnie, może być konieczne usunięcie starego, uszkodzonego profilu. Spowoduje to usunięcie wszelkich problematycznych danych z pamięci podręcznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *