Identyfikator zdarzenia 1799, Menedżer rozruchu podpisany przy użyciu systemu Windows UEFI CA 2023 został pomyślnie zainstalowany

Identyfikator zdarzenia 1799, Menedżer rozruchu podpisany przy użyciu systemu Windows UEFI CA 2023 został pomyślnie zainstalowany

Identyfikator zdarzenia 1799 to zdarzenie rejestrowane, gdy podczas uruchamiania uruchamiany jest menedżer rozruchu podpisany certyfikatem Windows UEFI CA 2023 (najnowszy i najbezpieczniejszy). Oznacza to, że zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa i urządzenie może bezpiecznie uruchomić się. Chociaż to zdarzenie w ogóle nie oznacza błędu, ma kluczowe znaczenie dla ogólnej integralności urządzenia.

Identyfikator zdarzenia 1799, Menedżer rozruchu podpisany przy użyciu systemu Windows UEFI CA 2023 został pomyślnie zainstalowany

Co powoduje zdarzenie o identyfikatorze 1799?

Zdarzenie o identyfikatorze 1799 jest spowodowane przez menedżera rozruchu podpisanego certyfikatem Windows UEFI CA 2023. Menedżer rozruchu jest odpowiedzialny za uruchomienie systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. Natomiast certyfikat UEFI CA 2023, najnowszy certyfikat bezpiecznego rozruchu, gwarantuje, że Twój komputer uruchomi się bezpiecznie, zachowując wszystkie parametry.

Jakie skutki ma zdarzenie o identyfikatorze 1799 na moim komputerze?

Event ID nie ma żadnego negatywnego wpływu na Twój komputer. Stwierdza jedynie, że komputer uruchamia się bezpiecznie i nie wymaga z Twojej strony żadnych dalszych działań w zakresie bezpiecznego rozruchu. Najlepszą rzeczą do zrobienia w tym przypadku jest obejrzenie zdarzenia i nie wprowadzanie żadnych zmian w BIOS-ie ani innych ustawieniach, aby spróbować usunąć to zdarzenie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny i dowiedziałeś się więcej o zdarzeniu o identyfikatorze 1799. Użytkownicy muszą zrozumieć, że każde zdarzenie zalogowane do przeglądarki zdarzeń systemu Windows nie zawsze jest związane z błędem. Przed przystąpieniem do naprawy określonego zdarzenia zawsze zaleca się dokładne zbadanie jego przyczyn i skutków.

Jak włączyć klucz Microsoft UEFI CA?

Aby włączyć klucz MS UEFI CA, uruchom ponownie komputer i wejdź do systemu BIOS. Po wejściu do systemu BIOS przejdź do karty Bezpieczeństwo i znajdź opcję Konfiguracja bezpiecznego rozruchu. Następnie zaznacz pole obok Włącz klucz MS UEFI CA, aby go aktywować. Dzięki temu podczas procesu rozruchu będą mogły działać tylko autoryzowane programy ładujące oprogramowanie sprzętowe i system operacyjny.

Do czego służy klucz MS UEFI CA?

Ustawienie BIOS-u „Włącz klucz MS UEFI CA” to kluczowa kontrola określająca zdolność systemu do korzystania z programów ładujących innych firm. Klucz MS UEFI CA to klucz urzędu certyfikacji, który sprawdza programy ładujące używane podczas procesu uruchamiania. Włączając to ustawienie, zezwalasz systemowi na korzystanie z programów ładujących innych firm, które nie są podpisane przez firmę Microsoft.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *