Hoe cellen op meerdere bladen in Excel op te tellen

Hoe cellen op meerdere bladen in Excel op te tellen
Tel de cellen op in meerdere Excel-bladen

Hoe cellen op meerdere bladen in Excel op te tellen

Bij het optellen van cellen over meerdere werkbladen in Excel kunt u de volgende twee gevallen tegenkomen:

 • Waarden voor één cel toevoegen
 • Waarden toevoegen in het celbereik

We zullen beide methoden hier behandelen.

Waarden voor afzonderlijke cellen toevoegen aan meerdere bladen in Excel

We hebben voorbeeldgegevens gemaakt met de verkopen van zes verschillende bedrijven in vier opeenvolgende maanden (van januari tot april). Het blad Totale verkoop vertegenwoordigt het totale aantal verkopen in alle vier maanden van elk bedrijf.

voorbeeldgegevens 1

Gebruik de volgende formule om de gegevens in alle bladen op te tellen:

=SUM(first sheet name:last sheet name!cell address)

In deze formule geeft de dubbele punt het bereik van de bladen aan. In ons geval gaan we de waarden in alle bladen voor verschillende bedrijven optellen. De formule zal dus zijn:

=SUM(January:April!B2)

Som over het hele bereik van Excel-bladen

Als uw bladnaam een ​​spatie bevat, zoals Blad 1, moet u de bladnaam tussen enkele aanhalingstekens typen. Bijvoorbeeld:

=SUM('Sheet 1:Sheet 4'!B2)

In de bovenstaande formule vertegenwoordigt cel B2 de omzet van bedrijf A. Typ het juiste celadres, anders ontvangt u een foutmelding.

Als alternatief kunt u dit ook proberen.

 1. Selecteer het blad waarop u de som wilt weergeven.
 2. Selecteer de beoogde cel en typ =SUM( .
 3. Selecteer nu het eerste blad met gegevens. Klik op de cel die een waarde bevat.
 4. Houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer het laatste blad. Zorg ervoor dat dezelfde cel daar is geselecteerd. Hiermee worden alle bladen in uw Excel-bestand geselecteerd.
 5. Klik op de formulebalk en sluit het haakje.
 6. Druk op Enter .

Wanneer u klaar bent, gebruikt u de vulgreep om de formule in alle cellen in te vullen.

Waarden voor afzonderlijke cellen toevoegen aan geselecteerde bladen in Excel

Als u waarden wilt toevoegen aan bepaalde geselecteerde werkbladen in Excel, kunt u de bovenstaande formule niet gebruiken omdat deze de dubbele punt bevat. In dit geval moet u komma’s gebruiken om de verschillende bladen die u wilt toevoegen van elkaar te scheiden.

in dit geval kunt u de volgende formule gebruiken:

=SUM(sheet 1!cell address, sheet 2!cell address, sheet 3!cell address,. ..)

In ons geval willen we bijvoorbeeld de totale omzet van verschillende bedrijven in januari en maart laten zien, de formule is:

=SUM(January!B2, March!B2)

Som over geselecteerde werkbladen Excel

In de bovenstaande formule vertegenwoordigt B2 het celadres. Als uw bladnaam een ​​spatie bevat, typt u de namen ervan onder enkele aanhalingstekens, zoals:

=SUM('sheet 1'!B2, 'sheet 3'!B2)

Als alternatief kunt u ook de onderstaande stappen volgen:

 1. Selecteer het blad waarop u de som wilt weergeven.
 2. Selecteer de beoogde cel en typ =SUM( .
 3. Selecteer het eerste blad en selecteer vervolgens de gewenste cel.
 4. Klik op de formulebalk, typ een komma en druk op de spatiebalk.
 5. Selecteer nu een ander blad en selecteer de gewenste cel. Voer dit proces uit totdat u de cellen in alle vereiste bladen selecteert.
 6. Klik op de formulebalk en sluit het haakje.
 7. Druk op Enter .

Wanneer u klaar bent, gebruikt u de vulgreep om de formule naar alle cellen te kopiëren.

Waarden toevoegen in het celbereik over meerdere bladen in Excel

Als uw gegevens meerdere waarden in verschillende cellen in verschillende bladen bevatten, kunt u deze ook toevoegen door het celbereik te selecteren. Om dit uit te leggen hebben we nog een voorbeeldgegevens gemaakt met cijfers van studenten in verschillende vakken in verschillende semesters.

Voorbeeldgegevens 2

Gebruik de volgende formule om gegevens in het celbereik van verschillende werkbladen op te tellen:

=SUM(first sheet name:last sheet name!cell range)

Als we in ons geval cijfers voor alle vakken in alle semesters willen toevoegen, is de formule:

=SUM('Semester 1:Semester 4'!B2:E2)

Som het bereik van cellen in verschillende bladen op

In de bovenstaande formule vertegenwoordigt Semester 1:Semester 4 het bereik van werkbladen en vertegenwoordigt B2:E2 het bereik van cellen. We hebben enkele aanhalingstekens in de formule gebruikt omdat onze bladnamen een spatie bevatten.

Waarden toevoegen in het celbereik van geselecteerde bladen in Excel

Gebruik de volgende formule om waarden in het celbereik van de geselecteerde bladen in Excel op te tellen:

=SUM(sheet 1!cell range, sheet 2!cell range, sheet 3!cell range,. ..)

Stel dat we de totaalcijfers van studenten voor verschillende vakken in semester 2 en semester 4 willen weergeven, dan is de formule:

=SUM('Semester 2'!B2:E2, 'Semester 4'!B2:E2)

Som het bereik van cellen in geselecteerde bladen op

De eenvoudigste manier om dit te doen is door het celbereik in elk blad afzonderlijk te selecteren. Als u het celbereik in alle bladen optelt, kunt u de Shift-toets gebruiken. De stappen hiervoor hebben we eerder in dit artikel al uitgelegd. Wanneer u klaar bent, gebruikt u de vulgreep om de formule naar de resterende cellen te kopiëren.

Hoe voeg ik meerdere rijen toe aan een som?

U kunt meerdere rijen in Excel toevoegen met behulp van de SOM-formule. De structuur van de formule is =SUM(celbereik van de eerste rij, celbereik van de tweede rij, celbereik van de derde rij, …) . Als alternatief kunt u het cellenbereik in verschillende rijen met uw muis selecteren en ze scheiden met komma’s.

Hoe voeg ik een som van meerdere rijen toe in Google Spreadsheets?

De formule om meerdere rijen toe te voegen in Google Spreadsheets is dezelfde als de formule die in Excel wordt gebruikt. Typ =SOM(celbereik van de eerste rij, celbereik van de tweede rij, celbereik van de derde rij, …) en druk op Enter . Google Spreadsheets geeft de som weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *