Responsible ai


Microsoft kładzie nacisk na zasady Odpowiedzialnej AI… po zwolnieniu zespołu Ethical AI

Microsoft kładzie nacisk na zasady Odpowiedzialnej AI… po zwolnieniu zespołu Ethical AI