Midjourney parameters


Jak używać negatywnych podpowiedzi w trakcie podróży

Jak używać negatywnych podpowiedzi w trakcie podróży

Jak używać parametru chaosu w trakcie podróży

Jak używać parametru chaosu w trakcie podróży