Microsoft lists


Microsoft wyświetla wersje dla wszystkich w Internecie i na urządzeniach mobilnych

Microsoft wyświetla wersje dla wszystkich w Internecie i na urządzeniach mobilnych

Aplikacje Microsoft Lists dla systemów iOS i Android dodają obsługę wersji zapoznawczej bezpłatnych kont Microsoft

Aplikacje Microsoft Lists dla systemów iOS i Android dodają obsługę wersji zapoznawczej bezpłatnych kont Microsoft