Activation


Wystąpił problem z Twoim kontem lub urządzeniem w programie Word, Excel, PowerPoint

Wystąpił problem z Twoim kontem lub urządzeniem w programie Word, Excel, PowerPoint

Błąd 43881 podczas aktywacji Microsoft 365 [Poprawka]

Błąd 43881 podczas aktywacji Microsoft 365 [Poprawka]

Napraw błąd aktywacji systemu Windows 0x8007251D

Napraw błąd aktywacji systemu Windows 0x8007251D

Błąd dezaktywacji produktu w aplikacjach Microsoft 365

Błąd dezaktywacji produktu w aplikacjach Microsoft 365

Konto nie jest skojarzone z tym produktem pakietu Office: Błąd aktywacji aplikacji Microsoft 365

Konto nie jest skojarzone z tym produktem pakietu Office: Błąd aktywacji aplikacji Microsoft 365

Na tym komputerze jest już zalogowane inne konto z Twojej organizacji

Na tym komputerze jest już zalogowane inne konto z Twojej organizacji

Napraw błąd 0xC004D302, Non-Core Edition na komputerach z systemem Windows

Napraw błąd 0xC004D302, Non-Core Edition na komputerach z systemem Windows

Kod błędu: PIN-INAPP-INVALIDPIN-8 podczas próby aktywacji pakietu Office

Kod błędu: PIN-INAPP-INVALIDPIN-8 podczas próby aktywacji pakietu Office